บริษัท   สมุนไพรภูหลวง    จำกัด

    9/4  หมู่ 1 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร  038 - 448052 , 038 - 448053

phuluang_herb@hotmail.com

 

ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลผ่านทาง e-mail

รบกวนใส่ e-mail ที่ใช้สำหรับติดต่อกลับด้วย